עיבוד מורפולוגי של שפה דבורה אצל מתבגרות לקויות למידה עם וללא לקות קריאה

חנה כץ-פוטר, קרן בנאי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחקרים רבים מדווחים על קשיים בהבנת שפה דבורה בקרב חלק גדול מאוכלוסיית לקויי הלמידה. חלק מהחוקרים מצביעים על חסכים תפיסתיים-שמיעתיים כגורם העיקרי לקשיים בהבנת השפה הדבורה, בעוד שמחקרים אחרים רואים בקשיי הבנת השפה ביטוי לקושי שפתי ראשוני. למרות השונות הגדולה הידועה בקשיים האקדמיים של אוכלוסיית לקויי הלמידה, קיים מידע מועט על פיזור היכולות השפתיות בתתי הקבוצות השונות. במחקר הנוכחי רצו החוקרות לבחון את העיבוד המורפולוגי של שפה דבורה בקרב לקויי למידה עם לקות קריאה בהשוואה ללקויי למידה ללא לקות קריאה ולקבוצת ביקורת תואמת. ככלל, מידת ההצלחה של התלמידות עם לקויות הקריאה היתה נמוכה מזו של קבוצת הביקורת בכל המטלות המורפולוגיות. גם בהשוואה לקבוצת התלמידות עם לקות למידה ללא לקויות קריאה, היו הישגיהן של התלמידות עם לקויות הקריאה נמוכים בכל המטלות המורפולוגיות, מלבד המדד של התאמת שמות גזורי פועל. הפער שנמצא ביכולות המורפולוגיות של התלמידות לקויות הקריאה דומה לזה שנמצא ביכולות הפונולוגיות שלהן. גם קבוצת הנבדקות לקויות הלמידה ללא לקות קריאה השיגו תוצאות נמוכות יותר מקבוצת הביקורת בחלק מהמטלות המורפולוגיות. לפי ממצאים אלה, לרבים מהמזוהים כלקויי למידה יש קשיים בולטים בשפה דבורה. מכאן שיש צורך במנגנוני סינון זהירים יותר בהקשרים קליניים ומחקריים על מנת לאתר באופן מדויק יותר את טיב הקשיים של נבדקים לקויי למידה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-58
Number of pages12
Journalדש: דיבור שפה ושמיעה
Volume30
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language -- Morphology
  • Language disorders
  • Learning disabilities
  • Listening comprehension
  • Reading disability

Cite this