עוצמה ימית ובניין צי – לשאלת מיצוי הפוטנציאל הלאומי במרחב הימי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מאמר זה עוסק בעוצמה ימית ובבניין כוח ימי. המאמר מציג שלוש טענות באשר להגדרת העוצמה הימית הרצויה והאפשרית למדינה ותהליך בניין צי שאמור להיגזר ממנה באופן שיממש עוצמה זו באופן מיטבי. הראשון הוא הדגשת הצורך בקיום דיון לאומי פתוח ומרובה משתתפים בהגדרת העוצמה הימית הרצויה והאפשרית למדינה. השני הוא התובנה שלצי משימות ייחודיות בחשיבות לאומית קריטית ולכן אין הכרח שהכוח הימי יבנה על מנת שיגיע למיצוי שיא בסנכרון זמן ומרחב עם שאר מערכי הכוח המדינתיים. השלישי הוא הדגשת הצורך להתחיל דיון על בניין צי בתהליך בירור מדויק ומפוכח של מטרות ומשימות ובאמצעים היעילים ביותר להשגתן, ורק לאחר מכן הצטיידות יעילה לצורך מימוש מטרות אלו. (מתוךהמאמר)
Original languageHebrew
Journalבין הקטבים
StatePublished - 2022

Bibliographical note

שער שם הגיליון: עוצמה ימית

IHP Publications

  • ihp
  • Israel -- Security
  • Navies

Cite this