עולה על בריקדת הפטריארכליות: בית הדין השרעי והתנגדותו למינוי בוררת-אישה בהליכי גירושין

Translated title of the contribution: Standing at the barricades of patriarchy: The Israeli shari'a courts and the appointment of women arbitrators

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש להסביר את הסיבות להתנגדותם הנחרצת של בתי הדין השרעיים בישראל למינוי בוררת אישה בתיקי "ריב וסכסוך" (נזאע ושקאק). המאמר מראה כי הפונקציה התפקידית שממלאים הבוררים בהליכי ריב וסכסוך נושאת בחובה משקל אידיאולוגי פטריארכלי ניכר, השואב משני מקורות: א. מהמאפיינים התרבותיים של פעולת הבוררים, המתבססים על 'תכונות' פטריארכליות מובהקות; ב. מההקשר המבני של פעולת הבוררים, המתקיים במרחב המשפחתי-הפרטי. היות ומרחב זה נתפס כאותנטי יותר ומפולש פחות מהמרחב הציבורי - התערבות בו, וערעור הערכים הפטריארכליים העומדים בבסיסו, מעוררים התנגדות עזה. שילובם של שני מרכיבים אלו, הוא שהביא להתייצבותו החד-משמעית של בית הדין השרעי לערעורים כנגד מתן אפשרות למינוי נשים לתפקיד של בוררות בתיקי ריב וסכסוך הנדונים בבתי הדין השרעיים בישראל.
Translated title of the contributionStanding at the barricades of patriarchy: The Israeli shari'a courts and the appointment of women arbitrators
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-100
Number of pages20
Journalמשפחה במשפט
Volumeח'
StatePublished - 2017

Cite this