עובדים סוציאליים והחוק בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה יסקור, בצורה תמציתית ביותר, את המעטפת החוקית המחייבת שבמסגרתה פועלים עובדים סוציאליים ופקידי סעד בישראל, וישרטט בקווים כלליים את הקשרים ההדדיים בין העובדים הסוציאליים לבין עולם המשפט והחוק. מטרת הפרק היא להמחיש את חשיבות המעטפת החוקית לפעילותם של עובדים סוציאליים, וכיצד פסיקת בית הדין הגבוה לצדק שתוארה לעיל היא חיונית להבניה של העבודה הסוציאלית בישראל כמקצוע. בחלקו הראשון של הפרק תוצג סקירה כללית של הנושא בכלל, והתמקדות בהתפתחויות הייחודיות לתחום המשפטי בישראל בפרט. החלק השני יתמקד בהיבטים של הרגולציה החוקית והאתית של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל – בעבודתם במסגרת הלשכות לשירותים חברתיים בשלטון המקומי. לבסוף, תובא סקירה של כמה הקשרים חוקיים ספציפיים בהם עוסקים עובדים סוציאליים בעבודתם היומיומית. הפרק ייחתם בהצגת התמונה הכוללת העולה מהפרק. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעבודה סוציאלית בישראל (קובץ בעריכת מאיר חובב, אלי לונטל, יוסי קטן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד; האגודה לקידום העבודה הסוציאלית
Pages68-89
Number of pages22
ISBN (Print)9789650200000
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Confidential communications
  • Delegated legislation
  • Public welfare -- Law and legislation -- Israel
  • Social workers -- Legal status, laws, etc
  • Social workers -- Legal status, laws, etc -- Israel
  • Social workers -- Professional ethics

Cite this