עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני: מסגרת קונצפטואלית לטיפול באנשים החיים בעוני

רוני סטריאר, מרים בן-עז, הדס דיקמן, סנאא חשיבון, נטלי תורג'מן, מירי סלומון, חיריה עלו-חמרה, מאירה קיפרמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עבודה סוציאלית היא המקצוע המזוהה ביותר עם בעיית העוני. מראשיתה נקשר קיומה של העבודה הסוציאלית עם רווחתן של האוכלוסיות המוחלשות ביותר מבחינה חברתית-כלכלית. גם בימינו, מאה שנים מאז היווסדה, רוב המטופלים בידי עובדים סוציאליים בשירותי הרווחה הם אנשים החיים בעוני. למרות זיהוי המקצוע עם בעיית העוני, עולות תהיות רבות על תפקידה של העבודה הסוציאלית בבעיית העוני. המאמר הנוכחי מצטרף לניסיונות שונים לפתח פרדיגמה אלטנרטיבית לעבודה סוציאלית עם אנשים החיים בעוני, ומציג מסגרת קונצפטואלית המבוססת על גישות ביקורתיות בעבודה סוציאלית. מסגרת זו פותחה בשיתוף פעולה ייחודי וארוך-טווח בין האקדמיה לשירותי הרווחה העירוניים בטיפול באנשים החיים בעוני, על רקע אי-שביעות רצון של עובדים סוציאליים ולקוחות שירותי הרווחה גם יחד מדרכי הטיפול הנהוגות בימינו בשירותי הרווחה הציבוריים. המאמר הנוכחי סוקר את הספרות המקצועית העוסקת בקשרי הגומלין בין עבודה סוציאלית לבעיית העוני, מרכז את הטענות העיקריות המופנות כלפי המקצוע בתחום זה, ומציג שורה של עקרונות פעולה המהווים מסגרת קונצפטואלית לעבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)629-653
Number of pages25
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number3
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Poor
  • Social rights
  • Social service
  • Social workers

Cite this