ספרות ותרבות, תרבות וספרות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כיצד ומדוע דווקא הספרות צריכה להיחשב לגיבורת תרבות? לטענת המחבר בזכות ראיית הספרות כגיבורת תרבות - השדה המאכלס מחברים, יצירות, קהל קוראים וקהל מבקרים - מקיים מערכת דיאלקטית עדינה בין הכרה בתפקיד הייחודי שניתן לספרות בשדה התרבות, מכאן, ובין הכרה בהכרח לבחון יצירות ספרות במעגלים הולכים ומתרחבים של הקשרים תרבותיים שונים ומגוונים, מכאן. אין מערכת זו מוציאה מכלל אפשרות את המשכם של מאבקי הגמוניה, התנגשויות אידיאולוגיות ומהפכות ערכיות; אך היא פותחת אפשרויות רבות נוספות להגיע לתובנות על המצב האנושי, המבוססות על שילוב בין הסתמכות על ייחודיות המדיום הספרותי לבין הדגשת סבך הקשרים וההקשרים בינו לבין חוויות בשדה התרבות הכללית. וכך, מעיסוק המוגבל למלאכת הכתיבה (ולעיתים גם למלאכת הקריאה), העבודה הביקורתית נפנית לעיסוק בקשר שבין מלאכת הכתיבה למלאכת החיים.
Original languageHebrew
Title of host publicationהספרות העברית כגיבורת תרבות
Publisherקובץ בעריכת אור שרף
Pagesירושלים: שוקן
ISBN (Print)9789651911262
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization
  • Criticism
  • Culture
  • Literature

Cite this