סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט: רטוריקה, היגדים ואיקונוגרפיה

Translated title of the contribution: Symbols and Language of Youth on the Internet: Rhetoric, Idioms and Iconography

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן בהבניה של סמלים ושל פרקטיקות חדשות של נעורים ברשת. ניתוח סמיוטי של סמלים ודפוסי שיח בין בני נוער באינטרנט מעיד על אופן יצירתן של קבוצות שייכות, הבניית יחסים וביטויים של תרבויות נוער ברשת. המחקר כולל ראיונות עומק עם 38 בני נוער ותצפיות בארבע קבוצות דיון ברשת. המאמר בוחן לקסיקון חדש של בני נוער המורכב משלושה אמצעים מרכזיים ליצירת יחסים, משמעויות ופעילויות בקבוצת השווים באינטרנט: ( 1) מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג; (2) רטוריקה של יחסי אחווה; (3) היגדים של האנשה וסולידריות. בניגוד לטענה של חוקרי אינטרנט, חינוך ונוער בדבר דלות, ניכור ובידוד חברתי של בני נוער מול המחשב, מחקר זה מצביע על האופנים שבהם בני נוער מבטאים משמעויות מתוך עולמות חווייתיים, וכן על היותם משתתפים פעילים ביצירת מרחב תרבותי אוטונומי ובעלי השפעה על התרבות ועל השפה.
Translated title of the contributionSymbols and Language of Youth on the Internet: Rhetoric, Idioms and Iconography
Original languageHebrew
Pages (from-to)389-416
Number of pages28
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume11
Issue number2
StatePublished - 1 Jan 2010

Cite this