ניסיון ההגירה וההסתגלות בארץ בסיפוריהן של מהגרות ממדינות חבר העמים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הגירה וקליטה מעמידות בפני המהגרת אתגרים רבים בתחומים המוסדיים השונים: כלכליים, משפחתיים, פוליטיים ותרבותיים, ולכל אחד מהם, כמו לשילובים השונים שלהם זה עם זה, יש השפעה מכרעת על היקלטותה ומעמדה של המהגרת. מה עוד שלכל מהגרת דרך קליטה אישית שמצרפת קווי דמיון ושוני לדרכי היקלטותן של מהגרות אחרות. יש מחקרים שמציינים מסקנות כוללניות על סמך נתונים דומים המצטרפים לסיכום כמותי, ויש מחקרים שמדגישים את החוויה האינדיבידואלית של המהגר, ומסקנות כוללניות נגזרות מהם במשנה זהירות. במחקר הזה מושם הדגש בחוויה האינדיבידואלית של הנחקר, בראייתו שלו, בתפיסתו, בהתייחסותו ובקשייו, ולכל מהגר הנתיב והסיפור האישי שלו. במקרים שבהם הוסקו מסקנות כלליות יותר נאספו הממצאים מהסיפורים האישיים של המרואיינים, ואלה עוסקים בשני רבדים: א. התחומים המוסדיים שהשפיעו, לדברי המרואיינים, על היקלטותם. ב. הבעיות, הקשיים, הפתרונות ודרך ההסתגלות או העדר ההסתגלות בתחום המוסדי המצוין. אין בהעלאתם של תחומים אלה משום סימוכין או הוכחה שאלה הם התחומים המאפיינים בעיות או קשיי קליטה של כלל המהגרות, אבל מאחר שהמרואיינות, שהתקבצו באקראי במחקר זה, חוזרות ומעלות אותם, יש בכך משום הארה לכיוון שבו רצוי להרחיב את המחקר על הנשים המהגרות מברית המועצות לשעבר, והכול מתוך תשומת לב מרבית למה שעולה ולעתים אף זועק מדבריהן של נשים בשיחות אקראיות או בראיונות לא ממוקדים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationנשים מהגרות בישראל (קובץ בעריכת פנינה מורג-טלמון ויעל עצמון)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Pages246-263
Number of pages18
ISBN (Print)9789655360875
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Immigrant absorption -- Economic aspects -- Israel
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Israel -- Aliyah -- Social aspects
  • Israel -- Emigration and immigration -- Social aspects
  • Jews, Russian -- Israel
  • Sex
  • Single-parent families
  • Women

Cite this