נייר עמדה - ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD ‏ (sensory modulation disorder)‏לאורך החיים

אביבה יוכמן, תמי בר-שליטא, מיכל טבקמן, אורלי בוני, עינת גל, שולה פרוש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי, שיקומי, חינוכי הנמנה עם מקצועות הבריאות. תפקידם המרכזי של המרפאים בעיסוק הוא לסייע לאדם להיות מעורב ושותף פעיל בעיסוקים בעלי חשיבות ומשמעות בעבורו, כדי לאפשר השתתפות במארג החיים. השתתפות בעיסוקים בחיי היום-יום, בסביבות החיים השונות, מקדמת בריאות, רווחה ואיכות חיים. הפרעת ויסות חושי SMD היא מצב בריאותי המאופיין בקושי בתפקוד ובהשתתפות בעיסוקים כתוצאה מפגיעה ביכולת לווסת את התגובה ההתנהגותית לגירוי חושי: גירוי טקטילי, פרופריוספטיבי, וסטיבולרי, ראייה, שמיעה, טעם, ריח וכאב. קושי זה מתבטא בתגובות מוגזמות או בתגובות שאינן בהלימה לדרישות הסביבה. בשל ההשלכות הנרחבות של הפרעת ויסות חושי על השתתפות האדם בכל תחומי העיסוק, יש חשיבות רבה לכך שהאדם ירכוש כלים הנדרשים לו לתפקוד יעיל לאורך מעגל החיים. ייחודיות העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק באוכלוסייה זו היא ביכולת לתת מענה מקצועי להשלכות התפקודיות של ההפרעה, כפי שהן באות לידי ביטוי בפעילויות יום-יום, שינה, לימודים, עבודה, משחק, פנאי והשתתפות חברתית. לבד מן ההכשרה האקדמית של מרפאים בעיסוק, הכוללת בין השאר התמחות בדרכי הערכה והתערבות בתחומי העיסוק השונים של האדם, למרפאים בעיסור גופי ידע ייחודיים המעמידים בסיס להתערבות באוכלוסייה של אנשים עם הפרעות ויסות חושי, לרבות הבנה מעמיקה של מערכות החוש ותרומתן להתפתחות ולתפקוד, השפעות הסביבה הפיזית והאנושית על עיבוד מידע חושי, היכרות עם מכלול ההפרעות בעידו מידע חושי. כמו כן, למרפאים בעיסוק היכרות מעמיקה עם כלי הערכה וגישות התערבות לאוכלוסייה זו. מטרת המסמך להציג את תרומתו הייחודית של מקצוע הריפוי בעיסוק בהתערבות באוכלוסייה זו, ולידע אנשי מקצוע ובעלי עניין אחרים בדבר השירותים המסופקים על ידי מרפאים בעיסוק. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-12
Number of pages6
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume24
Issue number1
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Occupational therapy
  • Sensory disorders

Cite this