ניהול משברים – ניתוח מקרה ניהול התפשטות נגיף הקורונה בישראל

כרמית רפפורט, יצחק אשכנזי, אלדד שמש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כאשר מתרחש אירוע החורג משגרת פעולתו של ארגון, נדרשים מנהלי הארגון ועובדיו לזהות את המצב במהירות, להבין את משמעויותיו ולגבש מענה מתאים להתמודדות במהלכו ולהתאוששות ממנו. מאמר זהמתבסס על גישה הבוחנת את הארגון מחמישה ממדים ניהוליים: אישי (הפרט מנהל הארגון), מצבי (זיהויהמצב) ניהולי (כלפי מטה), השפעה(כלפי מעלה) והפעולה בסביבה (יחסי גומלין עם גורמים בסביבההארגונית). חמישה ממדים אלה מוסברים כל אחד בפני עצמו ושילובם יחד. המאמר מתמקד במימד האישי ומציג את שלושת נדבכי החשיבה של מקבל ההחלטות ('המרתף', 'הקופסה' ו'היצירה'), וכיצד אלה משפיעים על ממדי הניהול האחרים. ייחודו של המודל בכך שהוא עוסק בניהול מידע בארגון ובוחן את הארגון מרגע זיהוי החריגה מן השגרה ותוך כדי ניהול האירוע, ולא ברצף שבין המוכנות למשבר, דרך התמודדות עמו ושלב השיקום לאחריו. המאמר מתבסס על ממדים ניהוליים אלה כדי לבחון את ניהול ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה (19-COVID ) במדינת ישראל בין החודשים מרץ ועד ספטמבר 2020 .גישת חמשת הממדים לניתוח ארגון המנהל מצב חירום היא תרומתו התיאורטית העיקרית של המאמר. למאמר תרומה מעשית בהדגמת השימוש בגישת ניתוח זו על ניהול מגפת הקורונה בישראל. המאמר מסתיים בהצבעה על תגובה "מרתפית" של מנהלי המשבר בישראל ועל תוצאותיה של תגובה זו. המאמר מוסיף ומציע למנהלים העתידים לנהל משברים כיצד לנהל את עצמם, המידע שברשותם והסובבים אותם כדי לשפר תפקודם במצבים אלה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)26-40
Number of pages15
Journalהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
Volume5
Issue number2
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Business failures
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Crisis management
  • Financial crises
  • Management
  • Uncertainty

Cite this