'נאחזים' בידי העבר: מחקר השוואתי על הקשרים המתמשכים עם המתים בקרב צאצאים לקורבנות טראומה יהודים־ישראלים ובודהיסטים־קמבודים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

עבודתה של קרול קדרון מתעדת ומבארת את הקשר של בני המשפחה בחיי היום–יום עם הנרצחים — הקשר עם מתי השואה אצל יהודים בישראל והקשר עם בני משפחה שנספו ברצח העם שחולל החמר רוז' אצל הקמבודים. למרות שהפרקטיקות הננקטות בשתי הקבוצות נסמכות על סוגי אתוס שונים בתכלית — בניית קהילת זיכרון ודפוסי הנצחה לאומית אצל היהודים, ו"קבורת" הזיכרונות הטראומטיים ובניית יחסים חומריים נמשכים עם המתים אצל הקמבודים הבודהיסטים — בשתיהן מתכוננת נוכחות חזקה של המתים בחיי היום–יום שאינה נתפשת כפתולוגית.
Original languageHebrew
Title of host publicationעל מלאכים, שדים, ובני אדם (קובץ בעריכת אנדרה לוי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages209-241
Number of pages33
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Cambodia
  • Death
  • Death -- Religious aspects -- Judaism
  • Genocide
  • Holocaust survivors -- Medical care
  • Holocaust survivors -- Psychological aspects
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Commemoration
  • Psychology, Pathological
  • Victims of crimes

Cite this