מתאמים אחדים להסתגלות חיילות ישראליות לתפקידיהן הצבאיים

Translated title of the contribution: Some correlates of adjustment of Israeli women soldiers to their military roles

רבקה בר-יוסף, אוה אשכול, הדס ויסמן, עמיה ליבליך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרה: לבדוק את מצבן הפסיכולוגי של נשים ששירתו ב-4 תפקידים צבאיים שונים בשירות חובה. תפקידים אלה הוגדרו לאור שני ממדים: סטטוס ומסורתיות. ההגדרה נקבעה באופן הבא: א. סטטוס נמוך מסורתי (תפקידים נשיים מסורתיים) ב. סטטוס נמוך חדשני (תפקידים שמולאו ע"י גברים בעבר, ודורשים מיומנות טכנית) ג. סטטוס גבוה מסורתי (פיקוד על נשים) ד. סטטוס גבוה-חדשני (פיקוד על גברים). לצורך המחקר נבחרו שני אספקטים של הסתגלות והתמודדות. הערכה עצמית ודמורליזציה. נבדקים: 219 חיילות בשירות חובה שהשתייכו ל-4 קבוצות הסטטוס. כלי-מחקר: שאלון דמורליזציה, מדד להתנהגות חברתית (גירסה מקוצרת), סולם לאוריינטציה תפקודית-מינית, סולם לתפיסת האקלים החברתי. מן הממצאים: הממצאים תמכו בהשערה שניבאה, כי עוצמה אישית ואתגר יובילו להסתגלות טובה יותר, גם אם נדרשת התנהגות מינית מנוגדת. חיילות בתפקידים חדשניים הסתגלו בצורה טובה יותר בהשוואה לחיילות בתפקידים מסורתיים. חיילות בתפקידים פיקודיים הסתגלו בצורה טובה יותר.
Translated title of the contributionSome correlates of adjustment of Israeli women soldiers to their military roles
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפחה קליטה עבודה
Subtitle of host publicationהיבטים סוציולוגיים על החברה הישראלית
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת מאגנס
StatePublished - 1990

Bibliographical note

בתוך: בר-חיים, א. ואחרים (עורכים): משפחה קליטה עבודה. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1990, 87-100.

Keywords

  • גבריות
  • הסתגלות לצבא
  • חיילות
  • מיצב מקצועי
  • רווחה רגשית
  • שירות צבאי
  • תפקידי מין

Cite this