משפט וזהויות – אתניוּת מזרחית שותקת ואתניוּת מזרחית מושתקת בשיפוט ובמשפט הישראליים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בהיבט חשוב של משפט, חברה ופוליטיקה – זהויות במשפט – תוך התמקדות באתניוּת מזרחית במשפט הישראלי. המאמר חושף ומנתח כמה היבטים מרכזיים של אתניוּת מזרחית במשפט, וטוען כי מזרחיוּת במשפט הישראלי אינה רק נעדרת במשמע שותקת, אלא גם מושתקת. המאמר מתייחס לכמה היבטים משיקים של שיפוט וייצוגיות של שופטים ושופטות, חינוך משפטי, חקיקה ותרבות. לאחר עיון בקשר העקרוני שבין משפט, לאום, ריבוד חברתי-כלכלי ואתניוּת, המאמר מתמקד בהדרגה במשפט הישראלי, ומציע כיהמשפט הישראלי יעגן מזרחיוּת כתרבות במשפט גם באמצעות זכויות קבוצתיות. בכך המאמר מצטרף לשורה לא-ארוכה של מחקרים ביקורתיים ביחס להעדר דגש במזרחיוּת במשפט הישראלי, ומציע תרומה תיאורטית ואמפירית כאחת. בפרק הראשון המאמר מציג ומנתח הקשר תיאורטי רחב של אתניוּת, ריבוד חברתי ולאום בכלל, ובכל הנוגע במזרחיוּת בישראל במיוחד; בפרק השני המאמר מנתח את העדרה של ייצוגיות מזרחית בשיפוט הישראלי; בפרק השלישי המאמר מתייחס למגבלות של החינוך המשפטי בישראל; ובפרק הרביעי המאמר מנתח כיצד ללא זכויות קבוצתיות תסבול המזרחיוּת, כתרבות מודרת, מקיפוח ביתר שאת. במאמר נכללים נתונים אמפיריים ראשוניים לתיקוף הטענות העקרוניות המשפטיות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-23
Number of pages23
Journalמשפט וממשל
Volumeכ"ג
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Discrimination
 • Equality
 • Ethnic groups
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • Israel -- Ethnic relations
 • Israel -- Social conditions
 • Judges
 • Law -- Israel
 • Law -- Political aspects
 • Law and socialism
 • Law schools
 • Minorities
 • Mizrahim
 • Social justice
 • אפליית מיעוטים
 • בית המשפט העליון
 • בתי ספר למשפטים
 • זהות אתנית
 • ייצוג
 • ישראל -- חברה
 • ישראל -- משפט
 • משפט וחברה
 • משפט ופוליטיקה
 • עדות המזרח
 • צדק חברתי
 • קיטוב עדתי
 • שוויון
 • שופטים

Cite this