משפט הרחוב

גיל רוטשילד, עדי בלוטנר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מדגים את כוחו של המשפט בעיצוב ובהגבלה של התודעה החברתית לעניין השימושים הראויים ברחוב. במאמר מתואר האופן שבו המדיניות המשפטית, המסדירה את ההתנהלות האנושית ברחוב, מבנה אותו כמעבר בין מרחב פרטי אחד לאחר ומגבילה את השימוש בו כמרחב מחיה משלים לזה הפרטי. הכותבים מצביעים על כך שמדיניות משפטית זו אינה מביאה בחשבון במידה מספקת את האפשרויות הגלומות במרחב זה להגשמה של מגוון זכויות ואינטרסים; יתרה מזו: היא משקפת את האינטרסים של גורמים הגמוניים היוצאים נשכרים מהשתרשות התפיסה הרואה את הרחוב העירוני כמרחב שיורי למרחב הפרטי. גישה זו מנציחה ומעודדת חלוקה לא שוויונית של המרחב הציבורי העירוני.
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-57
Number of pages23
Journalמעשי משפט
Volume5
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Alleys
  • City planning
  • Law and geography
  • Law and socialism
  • Public spaces

Cite this