משפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון

יוסף זהר, מוטי מיכאלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המודל התאורטי "משפט בצל המיקוח" המפותח ומוצג במאמר הופך על ראשן את מסקנות תאוריית "המיקוח בצל המשפט", על פיהן המשפטים מייצרים אמות מידה רצויות וצל כבד, המבטיח לכאורה שעסקת הטיעון תקצה ענישה ראויה, גם במצטבר וגם בתיק מסוים. לשיטת המחברים, יותר מאשר עסקת הטיעון משקפת את תוצאות המשפט הצפויה, התנהלותו של המשפט משקפת את הצורך לקיים את עסקאות הטיעון, האופן הכמעט בלעדי שבו מוכרעים המשפטים. אפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון, לב לבה של תאוריית "צל המיקוח" והמוקד של מאמר זה, מעלה כי תופעת עסקאות הטיעון נובעת מתוך עצמה, מזינה ומעצימה את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה. אפקט מחזור-המשוב מסביר כיצד עסקאות הטיעון יוצרות תמריצים לתובעים להסיט יותר ויותר משאבים לפחות ופחות משפטים, ומדוע התארכות המשפטים נגרמת דווקא בגלל עסקאות הטיעון. התארכות המשמשת - בהיפוך סיבה ומסובב צידוק לקיומן. המודל התאורטי המוצג במאמר עשוי להעניק כלים לבחינת יעילותם של חלופות ותיקונים אפשריים בחוק שנועדו לשפר את איכותה של מערכת המשפט הפלילי ולהעשיר את השיח הציבורי בנושא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)153-226
Number of pages74
Journalעלי משפט
Volume11
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Courts
  • Criminal procedure
  • Law and economics
  • Plea bargaining

Cite this