"משפחות מרובות ילדים": הזמנה לקריאה מזרחית בסוגיית הפרדת ילדים מהוריהם

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מערכת הרווחה הישראלית מסמלת בציבוריות הישראלית את אחד ממאפייני המדינה הסוציאלית, את האמונה בהבטחת רמת חיים נאותה בתחומים כגון בריאות, חינוך, דיור, תעסוקה ועוד. למרות זאת, לאורך השנים נמחתה ביקורת על פעילותה של מערכת הרווחה בכלל ועל יחסה להוצאת ילדים ממשמורת הוריהם בפרט. על פי ביקורת זו, גישתה של מערכת הרווחה היא לא אחת מקילה יתר על המידה בהוצאת ילדים ממשמורת הוריהם ובהעברתם למסגרות מדיניות או לאימוץ. עם זאת, רוב רובה של הביקורת נותרה שקופה מן הבחינה האתנית-גזעית. מאמר זה מבקש להניח את היסודות התיאורטיים שיאפשרו קריאה מזרחית-משפטית על פעילותה המודרנית של מערכת הרווחה ולהאיר את הפוטנציאל של קריאה זו בהענקת פשר והיגיון מארגן לפעילותה בשנים האחרונות. לשם כך המאמר מסמיך (juxtapose) את הסיפור ההיסטורי והמוגזע של מערכות הרווחה והבריאות בראשית שנות מדינת ישראל אל הביקורת המודרנית, נטולת הצבע, על התנהלות מערכת הרווחה היום. קריאה אינטרדיסציפלינרית זו - המחברת בין שתי מסגרות שיח קרובות שלרוב אינן "מדברות" ביניהן - מאפשרת להאיר מוטיבים חוזרים הקשר בין השיח הגזעני על האם המזרחית המזניחה לטרמינולוגיה המקצועית העכשווית, המגדירה משפחות מזרחיות ואימהות מזרחיות באופן ספיציפי כנעדרות מסוגלות הורית; שנית, קווי הדמיון בין קיומו ההסיטורי של שוק שחור למכירת ילדים, כמו גם פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, לבין רגולציה המודרנית של דיני האימוץ בישראל; לבסוף, הקשר בין הפרדיגמה האאוגנית שרווחה בקרב גומי המקצוע בשנים הראשונות לקום המדינה לשיח התועלתני שסביבו מעוצבת לעיתים שאלת טובת הילד. דרך הדיון בשלושת תמות אלו המאמר מבקש להציף את הרקע ההיסטורי המוגזע שבמסגרתו התפתחו מושגי המפתח המקצועיים שלאורם פועלת המערכת ולעודד מחקר עתידי בהשפעות גזעיות על עבודתה כיום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)141-199
Number of pages59
Journalבפרט ובכלל
Volume6
StatePublished - 2020
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • Adoption
 • Adoption -- Law and legislation -- Israel
 • Children --  Institutional care
 • Custody of children
 • Eugenics
 • Joint custody of children
 • Knowledge, Theory of
 • Mizrahim
 • Parent and child
 • Parent and child (Law)
 • Problem children
 • Racism
 • Social service

Cite this