משמעות התמיכה בעובדים המטפלים בהורים זקנים בעיני מעבידיהם

מירי יעביץ, ישראל דורון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג מחקר העוסק במשמעות שמעניקים מעבידים לתמיכה הניתנת לעובדים שמטפלים בהוריהם הזקנים. התופעה של בני משפחה עובדים שמטפלים בהורים זקנים היא תופעה נפוצה, שככל הנראה תלך ותתרחב בעתיד בשל הגידול המואץ בתוחלת החיים ובהזדקנות של כלל האוכלוסייה בארץ ובעולם. התמה המרכזית שעולה מניתוח הממצאים היא, שישנה מדיניות כללית במגזרי תעסוקה שונים, המבטאת העדפה של מה שניתן לכנותו "היעדר מדיניות". זוהי עמדה כללית, שלפיה מעבידים מעוניינים שהמדיניות בארגונם כלפי עובדים המטפלים בהורים זקנים תהיה מדיניות בלתי פורמלית. מדובר בהעדפה של מדיניות בלתי כתובה, המבוססת על פתרונות אינדיבידואליים ושאינה מעוגנת בחוקים, בנהלים או בהסדרים כלליים. לאור ממצאי מחקר זה ניתן להסיק כי נכון להיום, במידה שהחברה הישראלית מעוניינת לעצב ולעגן מדיניות מסודרת, כוללת וברורה במקומות העבודה ביחס לתמיכה בעובדים שמוטל עליהם נטל הטיפול בהורים זקנים, הרי שלא ניתן לסמוך בעניין זה על יוזמה מצד המעבידים. ארגוני העובדים או המדינה הם שיצטרכו להוביל את השינוי בתחום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-99
Number of pages19
Journalגרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volume37
Issue number4
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Adult children of aging parents
  • Attitude (Psychology)
  • Industrial relations
  • יחסי עובד-מעסיק
  • מעסיקים
  • עמדות
  • קשישים וילדיהם

Cite this