מרכיבים המעודדים ומעכבים הפעלה ויישום של תוכניות התערבות לקידום בריאות בבתי ספר יסודיים בישראל

איילה ז"ק יהודה, ארנה בראון-אפל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: השימוש ההולך וגובר של ילדים בטכנולוגיה ובמסכים למשימות לימודים ולשעות הפנאי, המיעוט בפעילות גופנית והפתרון הנגיש של המזון המהיר והמעובד, הגורמים להשמנת יתר, מהווים אתגרים בשמירה על אורח חיים בריא בקרב ילדים. מערכת החינוך היא כלי פוטנציאלי מרכזי לטיפוח הרגלים לקידום בריאות ואורח חיים בריא. בשל כך, בארץ ובעולם פותחו תוכניות התערבות לקידום בריאות בבתי ספר. ממצאי מחקרים מצביעים על מרכיבים שהוכחו כיעילים לעידוד יישום תוכניות אלו. מחקר זה בוחן את נקודת מבטם של מנהלי בתי"ס בהקשר זה.מטרת המחקר: לזהות את המרכיבים המעודדים ומעכבים הפעלה ויישום של תוכניות התערבות לקידום בריאות בבתי"ס יסודיים בישראל ע"י מנהלי בתי ספר. שיטות: מחקר איכותני — ראיונות עומק חצי מובנים. אוכלוסיית המחקר כללה 24 מנהלי בתי"ס יסודיים בישראל שחלקם מפעילים וחלקם אינם מפעילים תוכניות מקדמות בריאות, ממחוזות שונים ומכלל האוכלוסיות. ממצאים: הגורמים שנמצאו כמעודדים הפעלה של תוכנית קידום בריאות על פי דיווח המנהלים/ות הם: סגנון ניהול שיטתי של מנהל ביה"ס, פנייה של גורמים בקהילה למנהלים בנושא, התאמת תוכנית הלימודים לקהל היעד וקידום הנושא ע"י הגופים אליהם כפוף המנהל. הגורמים המעכבים הפעלת תוכנית לקידום בריאות הם: עומס מטלות, צרכים וסדרי עדיפויות שונים של ביה"ס, אופייה החוץ קוריקולרי של התוכנית והעובדה שאין איחוד משאבים בין כל הגורמים הפועלים בביה"ס בתחום קידום הבריאות )למשל: חברת נטלי ושינניות( ובין התוכניות הקרובות בתכנים )כגון קיימות ובית ספר ירוק(. כמו כן הליך ההצטרפות לתוכנית מסורבל. מסקנות: יכולות הניהול של מנהלי בתי ספר הינן גורם מרכזי באימוץ תוכניות לקידום בריאות בבתי ספר יסודיים בישראל. מנהלים נוטים "ליישר קו" עם היעדים המפורשים שמוצבים בפניהם. לאור זאת נראה כי חשוב להשקיע מאמצים בתקשורת ישירה של הפיקוח עם המנהלים, הכשרתם והצגה של יעדי קידום הבריאות בפניהם. זאת בנוסף להכנסת שינויים בתוכנית הלימודים עפ"י העקרונות שעלו במחקר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-71
Number of pages11
Journalקידום בריאות בישראל
Volume10
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Education, Elementary
 • Educational change
 • Health promotion
 • Lifestyles -- Health aspects
 • School principals
 • אורח חיים בריא
 • בתי ספר יסודיים
 • גורמים מעודדים
 • גורמים מעכבים
 • חינוך יסודי
 • מנהלי בתי ספר
 • קידום בריאות
 • שינוי חינוכי
 • תוכניות התערבות פסיכו-סוציאליות
 • תוכנית לקידום בריאות

Cite this