מקומה של הערבית בליטורגיה ובספרות היהודית על-פי כתבי הגניזה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ממצאים רבים טמונים בדפי הגניזה בנוגע למקומה של הערבית בשירה היהודית בימי הביניים. אך לרוע המזל, לא זכו ממצאים אלו לתשומת הלב הראויה להם. מחד גיסא - חוקרי השירה העברית חיפשו ועדיין מחפשים את הטקסטים העבריים שהעשירו כל כך את ידיעותינו על השירה העברית בימי הביניים, וענפים מסוימים שלה, כגון הפיוט הקדום ושירת יהודי בבל במאות העשירית והאחת-עשרה, אי-אפשר לנו היום לתארם כלל בלא הגניזה; ומאידך גיסא - חוקרי תחומים אחרים במדעי היהדות, כגון הבלשנות, פרשנות המקרא, ההלכה, ההיסטוריה והפילוסופיה, שעניין רב היה להם בטקסטים ערביים-יהודיים, שהם עיקר בתחומים אלו, לא נתנו דעתם לטקסטים בערבית-יהודית שעניינם שירה. ואולם מסתבר שיש כמה ענפים חשובים של השירה היהודית בימי הביניים שנזקקו ללשון הערבית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-67
Number of pages21
Journalתעודה
Volumeטו
StatePublished - 1999

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic poetry -- 1258-1800
  • Arabic poetry -- 750-1258
  • Cairo Genizah
  • Hebrew poetry, Medieval
  • Judeo-Arabic language
  • Saʻadia ben Joseph -- 882-942

Cite this