מצב המשק: מבט-על

בנימין בנטל, גלעד ברנד

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

סקירה זו מתארת את ההתפתחויות המאקרו-כלכליות במשק מכמה היבטים שונים אך קשורים זה לזה. בחלק הראשון מתוארים התהליכים המאקרו-כלכליים של המשק הישראלי: התפתחות התוצר ורכיביו, פעילות הממשלה בתחום ובחינה מדוקדקת של המערכת הפיסקלית (כולל הוצאות הביטחון). החלק השני דן בפריון ובצמיחה, ובפרט בהשפעת הצמיחה על רמת החיים במגזרים השונים ובהתפתחויות עכשוויות ביוקר המחיה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)17-48
Number of pages32
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Economic development
  • Employment (Economic theory)
  • Fiscal policy
  • Gross domestic product
  • Industrial productivity
  • Inflation (Finance)
  • Israel -- Economic conditions

Cite this