מפת סכסוך הקרקעות בכרמל בין הכרמליתים והטמפלרים - 1885

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המושגים 'כרמל צרפתי' ו'כרמל גרמני' שגורים היו בהוויית החיים של חיפה משלהי המאה התשע-עשרה ועד סוף מלחמת העולם הראשונה. 'הכרמל הגרמני' היה זה מכבר למושג היסטורי, והפך להיות הכרמל היהודי למן תקופת המנדט, משום שאדמות הגרמנים שעליו נמכרו לחברת הכשרת היישוב בחודשי האביב והקיץ של 1918, טרם כיבוש העיר על ידי צבאות אלנבי. 'הכרמל הצרפתי', לעומת זאת, היה ונותר מושג שגור בפי תושבי חיפה גם בימינו אנו, הגם שרובם ככולם לא יודעים על מה ולמה זכה לכינוי זה. ההנחה הרווחת היא שמנזר סטלה מריס 'שייך' לכת נזירים 'צרפתית', ומכאן שם המרחב שבו הוא מצוי. על שורשי הכינויים הללו ועל מקומם של הגורם הצרפתי והגורם הגרמני בחיפה בשלהי התקופה העות'מאנית, כמו גם על מקומו של המנזר בתולדות חיפה, כבר עמד בהרחבה אלכס כרמל. מטרתו של המאמר שלפנינו איננה שחזור היסטורי של היווצרות המרחב 'הצרפתי' או זה 'הגרמני', כי אם תיאורו בשטח, ובתוך כך בעיקר חשיפתה של מפה שנערכה בעיצומו של הסכסוך בין הכרמליתים (שבחסות צרפת) ובין הגרמנים הטמפלרים (שבחסות גרמניה), סכסוך שיישובו יצר קווי גבול ובעלות על קרקעות במרחב הכרמל שמעל חיפה. המפה תנותח ותוסבר כעדות המשקפת את נימוקי הצדדים ואת טענותיהם לבעלות על שטחים שהוקנו להם לבסוף והיו לרכוש דלא-ניידי שנוצל למטרות שונות בתקופות היסטוריות שונות. תרומתו של המאמר תהא בהמחשה החזותית של שני מושגים היסטוריים וגאוגרפיים ושל הסכסוך שהוצג עד כה בעיקר באופן מילולי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationוזאת ליהודה (קובץ בעריכת יהושע בן אריה ואלחנן ריינר)
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן-צבי
Pages494-506
Number of pages13
ISBN (Print)965217209X
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Cartography
  • Eretz Israel -- History -- 1799-1917
  • Haifa (Israel) -- History
  • Merkaz HaCarmel (Haifa, Israel)
  • Templers -- Eretz Israel

Cite this