מעורבות משפחתית במעונות פנימייה: משמעויות ואתגרים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר: לזהות את המשמעויות ולאפיין את הגורמים המשפיעים על מעורבות משפחתית בקרב הורים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) המתגוררים במעונות פנימייה. שיטה: נעשה שימוש בשיטת מחקר איכותנית. אוכלוסיית המחקר כללה 18 משפחות מן החברה הערבית בישראל. המשתתפים היו הורים של אנשים עם מש"ה משני מעונות פנימייה באיזור הגליל, המפעילים שירותי דיור ומסגרת חינוכית. ההורים השתתפו בראיונות עומק חצי מובנים. נערך ניתוח תוכן של הראיונות לזיהוי קטגוריות של משמעות, ארגונם לתימות ומציאת יחסי הגומלין ביניהן. ממצאים: מניתוח הראיונות עולה כי ההורים רואים במעורבות משפחתית ביטוי של תפיסתם את תפקידם ואת אחריותם ההורית. שני נושאים הקשורים למעורבות המשפחתית, שעלו כמרכזיים היו שמירה על המשכיות הקשר עם ילדיהם עם מש"ה ושיתוף בתכניותיהם היומיות במעון. עם זאת, ההורים גם תיארו חסמים בפני מימוש מעורבותם, המגבירים את צערם ומעצימים את חווויית האמביוולנטיות הכרוכה בהשמה. הגורמים לחסמים תוארו כקשורים בהורים, בילדיהם עם המוגבלות ובמעון הפנימייה. מסקנות: ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בפיתוח וביישום התערבויות הממורכזות במשפחה ומכוונות להגברת המעורבות המשפחתית דרך שיפור טיב ותדירות האינטראקציה שבין המשפחה למעון ובין המשפחה לדיירים. המרפאים בעיסוק, הדוגלים בגישת המשפחה במרכז, הם בעמדת מפתח לסילוק החסמים הפוגעים במעורבות המשפחתית ולשיפור הביצוע העיסוקי ההורי בהקשר של מעונות פנימייה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)73-89
Number of pages17
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume24
Issue number2-3
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Arabs
  • Boarding schools
  • Families
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • People with disabilities -- Social aspects
  • People with mental disabilities

Cite this