מעבר מהדגם המסורתי בהתנסות המעשית לדגם השיתופי - סיסמה או צורך השעה?

סלמאן עליאן, אלכסנדרה דניאל-סעד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתאר תהליך של שינוי במודל ההדרכה הפדגוגית שעבר צוות מדריכים פדגוגיים (מד"פים) במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה, ואת אופן ביצועו הלכה למעשה. מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעתה של השתלמות בנושא "מודל של שותפות מכללה-בית ספר" על השינוי התפיסתי והפרקטי של תפקיד המדריך הפדגוגי כמו גם את יצירתה של תחושת דחיפות לצורך בשינוי במודל ההדרכה. שאלת המחקר הייתה באיזו מידה תרמה תכנית ההשתלמות במודל ה-PDS להתפתחותם המקצועית של המשתתפים ועוררה בהם תחושת דחיפות לשינוי של דגם ההדרכה. במחקר השתתפו 28 מדריכים פדגוגיים ושלושה בעלי תפקידים. כלי המחקר היו שאלון שנבנה לצורכי מחקר זה וריאיון חצי-מובנה עם בעלי התפקידים. ממצאי המחקר העידו כי התכנים של ההשתלמות השפיעו במידה רבה על יצירתה של תחושת דחיפות למעבר לדגם השיתופי, וכי היא תרמה להתפתחותם המקצועית של המד"פים ועוררה בהם מוטיבציה להמשיך ולהשתלם בעתיד. המסקנות העולות מהמחקר הן שתכנית השתלמות מקצועית מובנית וחזון ברור של הצוות המנהיג שינוי תורמים לשכנוע פנימי למחויבות ולאחריות לשינוי בקרב המדריכים. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-59
Number of pages25
Journalדפים
Volume56
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Career development
  • Educational change
  • Student teaching
  • Teachers -- In-service training
  • Teachers -- Training of

Cite this