מסגרות הבנה של בעלי עניין מומחים בתחום המים בהקשר של שינויי אקלים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שינויי האקלים והשלכותיהם מקבלים תשומת לב מרכזית בקהילת המדענים. בעקבות כך, גם ארגונים בין-לאומיים ומדינות החלו בהתוויה של תכניות היערכות והתמודדות עם התופעות הצפויות של ההתחממות הגלובלית. בהיבט הישראלי נערכו מספר מחקרים המצביעים על קשר אפשרי בין שינויי אקלים ותנודות במשטר המשקעים. כמו במרבית הארגונים והמדינות שהתוו מדיניות להיערכות לקראת שינויי אקלים, גם המשרד להגנת הסביבה הישראלי שם דגש על מומחים במדעי כדור הארץ, הטבע והחקלאות. במחקר זה אנו מציעים גישה איכותנית כאמצעי נוסף העשוי לעזור בקבלת ההחלטות. מטרת המחקר המוצג במאמר זה היתה לבחון את "מסגרות ההבנה" של שלושה עשר מומחים ישראלים בתחום המים באשר לשינויי האקלים בישראל. הרקע המושגי והתיאורטי למחקר מבוסס על "מסגרות הבנה" – מתודולוגיה איכותנית אשר במקרה זה משמשת לבחינת ההיערכות לשינויי אקלים. "מסגרות הבנה" הם מסננים קוגניטיביים המבליטים גישות שונות לנושאים נתונים. הגישה האיכותנית במחקר זה מבוססת על ראיונות שכללו שאלות פתוחות למומחים בתחום המים. ממצאי המחקר הראו שבכלל מסגרות ההבנה שאותרו, קבוצת הנחקרים איננה מדרגת את שינויי האקלים במקום גבוה ביחס לסל הבעיות הפוקדות את משק המים הישראלי. לראייתם, משבר המים שפוקד את ישראל חמור ומאפיל על משבר האקלים (מתוך המאמר). כולל טבלאות Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)70-95
Number of pages26
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume72
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Climatic changes
  • Ecology
  • Global warming
  • Israel Ministry of Environmental Protection
  • Precipitation (Meteorology)
  • Quarreling
  • Scientists
  • Water-supply
  • Water-supply -- Government policy

Cite this