ממקור ישראל וישמעאל - סיפורי חולדה ובור ובת שלמה במגדל: השוואת סיפורים מהמדרש וסיפורי עם בדווים

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המאמר דן בשני סיפורים מדרשיים: א. "מעשה חולדה ובור" המופיעים בפירוש רש"י למסכת תענית ח ע"א ובמילון הערוך של ר' נתן בן יחיאל מרומא בן המאה האחת-עשרה. ב. סיפור "בת שלמה במגדל" המופיע בגרסה שפרסם ר' שלמה בובר במבואו לתנחומא בשנת 1885 ובגרסה שפרסם א. מ. הברמן והמבוססת על קטע גניזה. המחבר מביא גם מקבילות לסיפורים שנרשמו על ידו בקרב שני שבטים בדווים בצפון הארץ.
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-32
Number of pages24
Journalמהות: כתב-עת ליצירה יהודית
Volume32
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Midrash Tanhuma
  • Nathan ben Jehiel -- of Rome -- 1035-approximately 1110
  • Talmud Bavli -- Ta'anit
  • Witnesses

Cite this