מי רוצה להוציא ערמונים מן האש? שיקולי מדיניות בבג"ץ רובינשטיין

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אנתח את שיקולי המדיניות שהעלו שופטי הרוב בבג"ץ רובינשטיין כנימוק לדחיית העתירה. שיקולים אלו עולים בקנה אחד עם טיעונים מרכזיים כנגד ביקורת שיפוטית בתחום מדיניות החינוך אשר נדונו בספרות החקרית בתחום זה: 1. טיעונים הקשורים בלגיטימיות של הביקורת השיפוטית על החלטות הרשות המחוקקת והמבצעת. 2. טיעונים הקשורים ביכולת מוסדית של בית המשפט להסדיר את מדיניות החינוך נוכח מורכבותו של תחום זה. 3. טיעונים הקשורים באפקטיביות של פסקי הדין, קרי ביישומם בשטח.
Original languageHebrew
Title of host publicationשומרי החומות : בג"ץ והחברה החרדית (קובץ בעריכת: חיים זיכרמן וגדעון ספיר ; סגן העורכים: מיכאל קגזנוב.)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו, [תשפ"ג 2023], עמ' 109-132
ISBN (Print)9789654422451
StatePublished - 2023
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • Education -- Curricula
 • Education and state
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • Judgments
 • Judicial power
 • Judicial review
 • Law enforcement
 • Religious education -- Law and legislation -- Israel
 • אכיפת החוק
 • ביקורת שיפוטית על חקיקה
 • בית הדין הגבוה לצדק
 • בתי משפט -- סמכות שיפוט
 • הזכות לחינוך
 • חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008
 • חינוך ומדינה
 • עתירה (משפט)
 • פסיקה (משפט)
 • רשויות השלטון
 • תוכניות לימודים גרעיניות

Cite this