מיקום הפעילות המוחית בעת עיבוד תחבירי: השוואה בין קוראים דיסלקטים לבין קוראים תקינים מבוגרים

Translated title of the contribution: Investigation of brain activity during syntactic processing in dyslectic and regular adult readers

מרק לייקין, אושרי מזרחי-בלמס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרה: לבחון הבדלים במיקום הפעילות המוחית באמצעות מדדים אלקטרו פיזיולוגיים ( ERP ) בין סטודנטים דיסלקטיים לסטודנטים קוראים תקינים בעת עיבוד תחבירי. נבדקים: 10 סטודנטים דיסלקטיים ו-16 סטודנטים קוראים תקינים. טווח גילים 27-22 שנים. שיטה וכלי מחקר: הנבדקים התבקשו לקרוא 90 משפטים קצרים מהר ככול האפשר מרגע הופעתן על צג המחשב. לאחר כל תשעה משפטים הופיעה שאלת נכון/לא נכון שהתייחסה למשפט האחרון שקרא הנבדק במטרה לשמור על רמת קשב וריכוז של הנבדק. המטלה נערכה במעבדה למחקר נוריוקוגניטיבי שבאוניברסיטת חיפה. הנתונים על הפעילות המוחית נאספו על ידי EEG והופקו מדדים אלקטרו פיזיולוגיים ( ERP ). מן הממצאים: לא נמצאו הבדלים מובהקים במיקום הפעילות המוחית בין קוראים דיסלקטים לקוראים תקינים. לא ניתן לייחס את היכולת התחבירית הנמוכה של קוראים דיסלקטים למיקום שונה של הפעילות המוחית שלהם בעת עיבוד תחבירי.
Translated title of the contributionInvestigation of brain activity during syntactic processing in dyslectic and regular adult readers
Original languageHebrew
Title of host publicationאוריינות ושפה
Subtitle of host publicationיחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים
EditorsO. Korat
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב
Pages378-398
Number of pages21
StatePublished - 2011

Keywords

  • דיסלקסיה
  • מוח
  • מיומנויות קריאה
  • עיבוד מידע (פסיכולוגיה)
  • תחביר

Cite this