מיפוי של אלמנטים דתיים: The Holy Land 1978-2001

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במסגרת המחקר נבחנו המאפיינים והמשמעויות של מאה ואחת מפות של ישראל שנוצרו בין השנים 2001-1978, ונעשה ניסיון לבדוק מהם הנושאים בעלי הזיקה לדת, הבאים לידי ביטוי במפות אלו. שיטת המחקר הייתה איכותנית: הרמנויטיקה, המוגדרת באופן חופשי כתיאוריה או פילוסופיה של מתן משמעות לדברים על ידי פירושם ומטרתה היא להבין ולפרש שפה וטקסט. באמצעות גישה זו נבדקו הנושאים הקשורים לדתות, צורות ההצגה שלהם, הדימויים והסיפרים (נרטיבים) של המפות. במפות זוהה 'סיפר דתי' שנמצא לרוב נוגד ל'סיפר החילוני'. בתוך ה'סיפר הדתי הקדוש' בולט במיוחד ה'סיפר הנוצרי'. סממנים בודדים נמצאו כתואמים את ה'סיפר היהודי' ואילו ה'סיפר המוסלמי' לא בא כלל לידי ביטוי. זאת אפילו במפות בעלות 'סיפר פלשתינאי', הנוצר על ידי מוציאים לאור ברשות הפלשתינאית או במדינות אחרות. ברבות מהמפות האלו נעדרו אלמנטים ונושאים פוליטיים כמו מיפוי גבולות, שטחי אש , מעברי גבול ושמות מדינות ואזורים הגובלים בישראל. נראה כי מפות בעלות מאפיינים דתיים הן בעלות מעמד כרטוגרפי מיוחד בשל הניסיון שלהן לשלב מציאות עכשווית עם מסורת של מפות עתיקות והן מאפשרות להסיק מסקנות אודות מסרי המפה והאידיאולוגיה שלה (תקציר מתוך המאמר). מאמר זה הופיע גם בקובץ "מאזור לסביבה: ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה", בעריכת יורם בר-גל ומשה ענבר, 2005.
Original languageHebrew
Pages (from-to)351-368
Number of pages18
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume64-65
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Cartography
  • Christian shrines
  • Hermeneutics
  • Islamic shrines
  • Israel -- Maps
  • Narration (Rhetoric)
  • Religion

Cite this