מינויים שיפוטיים בישראל ובעולם – מדוע שיטת בחירת שופטים ושופטות כה חשובה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרתו של מאמר זה היא לנתח השוואתית שיטות מינוי או בחירת שופטים ושופטות ולאחר מכן להתמקד במקרה של מינויים, בחירות, של שופטים ושופטות בישראל הן בהיבטים משפטיים וחוקתיים השוואתיים והן מנקודת מבט היסטורית. חלקו הראשון של המאמר מנתח את קשרי הגומלין בין שיטות מינוי שופטים ושופטות לבין עצמאות שיפוטית ואמון הציבור במערכת המשפט. חלקו השני של המאמר מציג בהרחבה היבטים השוואתיים משפטיים חוקתיים של שיטות מינויים שיפוטיים ברחבי העולם הדמוקרטי תוך התמקדות בהשוואה בין משטרים פוליטיים ומשפטיים נשיאותיים לבין פרלמנטריים תוך בחינה גם של שונויות בקרב משטרים אלה לעומת אחרים. חלקו השלישי של המאמר מתמקד בשיטת המינויים השיפוטיים בישראל באמצעות וועדת בחירת שופטים תוך התייחסויות גם לשינויים ההיסטוריים והמשפטיים-חוקתיים שחלו עם השנים בין 1948–.2021 חלקו הרביעי של המאמר מדגיש את השלכות ממצאי המחקר על הצורך במקצועיות בחירתם של שופטים ושופטות בישראל . (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אשר גרוניס (קובץ בעריכת: קרן אזולאי, אהרן ברק, רון גולשטיין, קרן וינשל, גלעד לובינסקי-זיו, שלמה לוין, אליעזר ריבלין)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו, [תשפ"ג 2023]
Pages41-58
Number of pages18
ISBN (Print)97896544222475
StatePublished - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • Courts
 • Judges
 • Judges -- Selection and appointment
 • Judicial process
 • אוטונומיה של בתי המשפט
 • ועדה למינוי שופטים
 • מינוי שופטים
 • מערכת המשפט
 • שופטים
 • שפיטה

Cite this