מחיר מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי: סוס טרויאני

Translated title of the contribution: Regulating Unfair High Prices: Trojan Horse

מיכל שיצר גל, הלה נבו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמרו יוצא גילה נגד עמדת מחברות מאמר זה אשר הובעה במאמר שהתפרסם בגיליון קודם של כרך זה, ולפיה אין לכלול איסור על מחירים גבוהים במסגרת החזקות לניצול מעמד מונופוליסטי לרעה המנויות בסעיף 29א(ב)(1) לחוק ההגבלים העסקיים. המחלוקת נסבה על השאלה האם הכלי הרגולטורי של עילת ניצול המעמד המונופוליסטי לרעה הוא הכלי הנכון והראוי לפיקוח על מחירים גבוהים של בעל מונופולין, ובאלו תנאים מוצדק להחיל פיקוח כאמור. כפי שהמחברות הראו במאמרן, האיסור על ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי אינו הכלי הרגולטורי המתאים והראוי למשימה זו. מאמר זה מתמקד בשלוש סוגיות עיקריות הקיימות בבסיב המחלוקת, ושעימן נדרש להתמודד כל מי שמבקש לבחון אם רגולציה של מחירים דרך סעיך 29א לחוק ההגבלים העסקיים היא ראויה: 1. האם פיקוח על מחירים שגובה בעל מונופולין הוא כלי רצוי? ואם כן, באילו מקרים? 2. אם התשובה היא בחיוב, האם ראוי ונכון לערוך את הפיקוח במסגרת סעיף 29א לחוק ההגבלים? 3. אם התשובה היא בחיוב, האם אופן החלת הפיקוח לפי המתווה המוצע בגילוי הדעת שפרסמה הרשות להגבלים עסקיים הוא סביר וראוי? במאמרן, המחברת הראו שלעומת השאלה הראשונה, המותירה פתח חיובי קטן, התשובה לשתי השאלות האחרונות היא בשלילה. כפי שמפורט במאמר, מאמרו של גילה אינו משנה את התשובות האמורות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionRegulating Unfair High Prices: Trojan Horse
Original languageHebrew
Pages (from-to)801-832
Number of pages32
Journalמשפטים
Volumeמ"ה
Issue number3
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Antitrust law
  • Competition
  • Law -- European Union countries
  • Law and economics
  • Monopolies
  • Prices

Cite this