מזרחים, אשכנזים ו"מעורבים": פערי השכלה בקרב יהודים ילידי ישראל

ינון כהן, יצחק הברפלד, טלי קריסטל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה, בחנו המחברים את הפערים בין מזרחים לאשכנזים בנגישות להשכלה גבוהה. הפערים החברתיים והכלכליים בין שתי קבוצות המוצא היהודיות העיקריות מוכרים היטב בספרות המחקרית. מחקרם של כהן, הברפלד וקריסטל, אשר התבסס על נתוני מפקדי האוכלוסין שנערכו ב-1983 וב-1995, בוחן את השאלה אם לאורך השנים הצליחה מערכת החינוך הישראלית לצמצם את הפערים הללו. גם כאן אנו למדים שהפערים לא נסגרו. ממצאי המחקר מלמדים כי הפערים בין מזרחים לאשכנזים בקרב בני ובנות הדור השלישי להגירה אינם קטנים יותר מהפערים בקרב בני הדור השני להגירה. החידוש המרכזי במחקר זה הוא בהכללת קטגוריה נוספת: בעלי מוצא מעורב מזרחי אשכנזי. מבחינת הנגישות להשכלה גבוהה נמצא כי קבוצה זו נמצאת במיקום ביניים בין קבוצת המזרחים לקבוצת האשכנזים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל (קובץ בעריכת יוסי יונה, ניסים מזרחי, יריב פניגר). ירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages36-58
Number of pages23
ISBN (Print)9789650206635
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Ashkenazim
 • Education
 • Education, Higher
 • Educational equalization
 • Israel -- Ethnic relations
 • Israel -- Social conditions
 • Mizrahim
 • אשכנזים
 • השכלה
 • חינוך גבוה
 • ישראל -- חברה
 • עדות המזרח
 • קיטוב עדתי
 • שוויון הזדמנויות בחינוך

Cite this