"מובחר שבעופות תרנגול" - על מקומו של התרנגול בכלכלת החי של יהודה בשלהי ימי הבית השני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתנ"ך אין אזכור מפורש של התרנגול בשמו לא באקראי ולא ברשימה סדורה של בעלי הכנף האסורים באכילה. אף שהקורבנות מן החי מקורם בחיות משק אין התרנגול נזכר בין העופות הקרבים למזבח. נראה אם כן כי הכתבים ההיסטוריים מצביעים כי תושבי ישראל ויהודה בעת העתיקה ניצלו את בשר עופות הבר ואף את ביציהן בהעדר עופות מבויתים. לצד העדויות ההיסטוריות המועטות מצוי גם ממצא ארכיאולוגי דל. המאמר מבקש להכיר לעומק את חשיבותו של התרנגול לכלכלת הקיום של תושבי יהודה וישראל בתקופה הרומאית תוך השוואה של מקורות הידע התורניים בני התקופה עם הממצא הארכיאולוגי. מקרה המבחן המוצג במאמר הוא שכיחות עצמות התרנגול באשפות ירושלים של שלהי ימי הבית השני, ממצא זה מסייע בשחזור המרחב התרבותי, החומרי והאקולוגי ששרר בירושלים בתקופה זו. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)119-140
Number of pages22
Journalחידושים בחקר ירושלים
Volume16
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- Antiquities, Roman
  • Food
  • Food -- Religious aspects -- Judaism
  • Food habits -- Religious aspects -- Judaism
  • Roosters

Cite this