"מהיר ועצבני": מחקר אמפירי על הליכי מוקד בבתי משפט השלום בישראל

Translated title of the contribution: "Fast and furious": an empirical study on arraignment hearings in lower courts

הדר דנציג-רוזנברג, טלי גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה מתמקד ב"הליכי מוקד" המתנהלים בבתי-משפט השלום ברחבי הארץ, בהם מוקראים במרוכז כתבי אישום למספר גדול של נאשמים. הליכים אלו מיועדים לחסוך בזמן שיפוטי ולעודד הסכמות בין התביעה לסנגוריה. מטבעם, הם מתנהלים כ"סרט נע": שופט המוקד שומע ביום ממוצע כמה עשרות תיקים; הנאשמים נכנסים לאולם הדיונים בזה אחר זה; הדיונים קצרים וממוקדים; ולרוב הם מסתיימים בהרשעה על- פי הודאה ובגזר-דין. לא בכדי הליכים אלה תוארו כ"מכירת חיסול" וכ"סחר", המתנהלים ב"אווירת שוק".מטרת המחקר הנוכחי היא לאפיין את הדינמיקה והתכנים בהליכי מוקד באופן שיאפשר השוואה עם הליכים אחרים המופעלים כיום במערכת המשפט הפלילית בישראל ובעולם. איסוף הנתונים נעשה באמצעות תצפיות מובנות, המבוססות על דפי-קידוד שביצעו בו- זמנית ארבעמקודדות על כ- 75 תיקים שנשמעו בהליכי מוקד בשלושה בתי-משפט השלום ברחבי הארץ.לאחר בדיקת מידת ההסכמה בין המקודדות, בוצע ניתוח של הקידודים הממוצעים שניתנו בתיקים השונים על-ידי צוות המחקר. דפי הקידודים שמולאו בתצפיות התבססו על כלי המכונה "טקסונומיית המשפט הפלילי", שפותח על-ידי המחברות, הכוללת 17 מאפיינים המתייחסים למבנה ההליך, לצדדים הלוקחים בו חלק, לתכנים של ההליך, ולתוצאות שההליך שואף להשיג.ממצאי המחקר חושפים היבטים ותכונות שונות של הליכי המוקד, חלקם צפויים וחלקם מפתיעים. מחד, ההליכים מהירים, קצרים וממוקדים, וניכר מאמץ השופטים לקדם הסכמות.מאידך, בלטה הקפדה על זכויות נאשמים ולעיתים אף התייחסות לצרכיהם ולאינטרסים השיקומיים שלהם, תוך מאמץ למצוא פתרון הוליסטי. באופן יחסי, השופטים גילו יצירתיות בשימוש בהוראות פרוצדורליות שונות. במפתיע, ההליכים נמצאו בחלק ניכר של המקרים כצופי פני-עתיד, מאחים ומשקמים. המחקר מאפיין לראשונה, באופן שיטתי ומפורט, מנגנון שיפוטי הצובר מרכזיות במערכת הפלילית. ממצאיו מאפשרים השוואה במגוון פרמטרים עם מנגנוני צדק אחרים כגון בתי משפט קהילתיים, תהליכי צדק מאחה ועוד. בעידן הנוכחי שלפלורליזם הליכי במערכת המשפט הפלילית, שימוש בכלים אמפיריים לאפיון מנגנוני הצדק השונים עשוי לתרום לעיצוב מדיניות מבוססת-ידע ולמעקב ביקורתי אחר רפורמות במערכת המשפט הפלילית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contribution"Fast and furious": an empirical study on arraignment hearings in lower courts
Original languageHebrew
Pages (from-to)661-714
Number of pages54
Journalמחקרי משפט
Volumeל"ג
Issue number2
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Courts
  • Courts of first instance -- Israel
  • Criminal law
  • Criminal procedure
  • Judges
  • Judicial process
  • Plea bargaining

Cite this