מהו ידע עיצוב וכיצד אפשר לרכושו? מודל להוראת עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות

תמר פורמן-רונן, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ידע עיצוב הינו סוג ייחודי של ידע מעשי, המאפיין מומחים בתחומים המוכנים "מדעי העיצוב", כגון ארכיטקטורה, הנדסת מוצר או הנדסת תוכנה. הספרות המחקרית מראה כי מומחים בפיתוח תוכניות לימודים בכלל, ותוכניות לימודים מבוססות-טכנולוגיה בפרט, הינם בעלי ידע ידע עיצוב ספציפי, שמקורו בניסיונם האישי ובידע התיאורטי שלהם. כמו-כן מראה המחקר, כי קיים קושי בהוראת ידע שכזה לכאלו שהם טירונים בתחום. עם זאת, מעט מאוד ידוע על טיבו של ידע זה, ועל האופן שבו אפשר לרכוש אותו. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להבין כיצד סטודנטים לחינוך רוכשים ידע עיצוב פדגוגי במסגרת קורסים, שבהם הם לומדים לעצב סביבות למידה טכנולוגיות סוציו-קונסטרוקטיבסטיות, ולאפיין את הערך המוסך של למידה זו להתפתחותם המקצועית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתקשוב, למידה והוראה (קובץ בעריכת
Publisherדוד חן וגילה קורץ.
Pages(2011), 425-450
ISBN (Print)9789659166206
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Ability
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Design
  • Education
  • Information technology
  • Knowledge and learning
  • Knowledge, Theory of
  • Learning

Cite this