'מהגרים עלומים': העליות השלישית והרביעית בראי 'ההיסטוריה הארוכה' של יהודי ארצות האסלאם

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בכל 67 שנות ההגירה לארץ ישראל (1984-1881) הגיעו לארץ נוסף על העולים מאירופה ורוסיה גם יהודים מתימן, מהמגרב, מעיראק ומאיראן. בסיפור-העל הציוני 'סופחו' מהגרים אלה כבדרך אגב למניין העליות ולא יוחד להם גל עלייה משל עצמם. יוצאי דופן בהקשר הזה היו התימנים. הם התיישבו במושבות יהודה ובעמק הירדן והיו לחלק בלתי נפרד מהנוף של חברת האיכרים והחלוצים. היות והתימנים השתלבו בסיפור-על הציוני, נוכחותם בולטת יותר במחקר ההיסטורי. לעומתם, המהגרים מארצות אגן הים התיכון ומאסיה ניהלו את חייהם לצד הסיפור הציוני ובמקביל אליו. הם התיישבו בירושלים ובערי קודש אחרות בארץ ישראל והמשיכו לעסוק במשלח היד הישן שהביאו עמם לארץ החדשה. ההיסטוריונים של היישוב לא ראו במהגרים הללו חלק מגלי העליות הציוניות בתקופת המנדט ומעט מאוד נכתב עליהם במחקר ההיסטורי. במאמר זה אבקש לבחון את ההגירה לארץ ישראל מאסיה ומהמגרב בעשור הראשון למנדט על בסיס מסמכים מהמשרדים הארץ-ישראליים שהוקמו בארצות המוצא של ההגירה היהודית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההיסטוריה הארוכה של המזרחים (קובץ בעריכת אביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף)
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages235-255
Number of pages21
ISBN (Print)9789655101379
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Aliyah, 3rd (1919-1923)
  • Aliyah, 4th (1924-1929)
  • Asia
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jews -- Africa
  • Jews, North African -- Israel

Cite this