מהאודיסיאה אל האורסטיאה - מסע לעבר נרטיב משפטי מכונן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האודיסיאה, האפוס המהולל המיוחס להומרוס, אינה נתפסת בדרך כלל כמתקשרת לנרטיב של כינון המשפט. האורסטיאה - הטרילוגיה המאוחרת יותר של אייסכילוס, משמרת עד היום את מעמדה כמגוללת סיפור משפטי מכונן, המתאר את המעבר משלטון נטול משפט לשלטון החוק. חיבור זה מבקש לגשר על הפער האמור ולתאר את הנרטיב המשפטי המכונן כחלק מרצף. על-פי הקריאה המוצעת כאן, המתמקדת בזיקות ובקשרים שבין מאפיינים פואטיים, נרטיביים, פרפורמטיביים והיסטוריים הקשורים לכל אחת מהיצירות, לאודיסיאה נודע תפקיד חשוב במסע לעבר הסיפור המשפטי המכונן. סיכום הדברים מפרט, ברוח פרדיגמת הספרות לצד המשפט, את המשותף לדמות המשפט העולה משני הטקסטים, אשר מצטיירת בשניהם כתופעה שגלומים בה גם פוטנציאל לפתרון מיטבי של קונפליקטים ולצדק אבל גם כשלים מובנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-45
Number of pages39
Journalמשפט וממשל
Volumeכ
Issue number1-2
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Law and literature
  • Law in literature

Cite this