מדיניות ציבורית בין חברה למשפט: בית המשפט העליון, השתתפות פוליטית ועיצוב מדיניות

Translated title of the contribution: Public Policy between Society and law: The Supreme Court, Political Participation and policy making

Shlomo Mizrahi, אסף מידני

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

החברה הישראלית והמערכת הפוליטית מצויות בשנים האחרונות במשבר מעמיק והולך שמתבטא בהעמקת השסעים החברתיים ובחוסר יכולת של המערכת הפוליטית לקבל החלטות יציבות ושיטתיות. תופעת האי משילות מגבירה את חוסר שביעות הרצון של השחקנים השונים והציבור הרחב מהמערכת הפוליטית ואף מהשיטה הדמוקרטית כפי שהתעצבה בישראל. במצב כזה, מאמצים השחקנים למיניהם אסטרטגיות פעולה שמטרתן לאפשר את מקסום האינטרסים שלהם בתנאי אי יציבות ואי ודאות קשים. אחת האסטרטגיות העיקריות היא פנייה אינטנסיבית לבית המשפט הגבוה לצדק כדי שייתן מענה לתופעת האי משילות. פנייה זו מתבססת על האמון הרב שזכה לו בית המשפט העליון בקרב הציבור הישראלי במשך שנים רבות ועל התפיסה שזהו גורם אובייקטיבי ויציב. תהליך זה מציב את בית המשפט העליון בישראל כשחקן שמשתתף בתהליך הפוליטי ובקביעת מדיניות ציבורית.
Translated title of the contributionPublic Policy between Society and law: The Supreme Court, Political Participation and policy making
Original languageHebrew
Place of Publication ירושלים
Publisherכרמל
Number of pages217
ISBN (Print)9654076136
StatePublished - 2006

Publication series

Nameמצב האומה

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Public Policy between Society and law: The Supreme Court, Political Participation and policy making'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this