מבנה של פגיעה: על היתכנות קיומו של מבנה כוח פטריארכלי המקיים אלימות מינית בקהילת הלהטב"ק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה המחברת מנתחת את המבנה החברתי-תרבותי של האלימות המינית בקהילה הלהטב"ק. נקודת מבט זו אינה מקורית, והיא שואבת השראה מההשקפה הפמיניסטית בנוגע לתופעת האלימות המינית כלפי נשים. זו גורסת כי מבנה החברה הפטריארכלי הוא התשתית לקיומה של אלימות מינית כלפי נשים והוא המנציח אותה. המחברת שואלת את נקודת המבט על הקשר בין מבנה הכוח החברתי הפטריארכלי להיווצרות תופעות של אלימות מינית, במטרה לבחון אם קיימים בקהילת הלהטב"ק מבנים חברתיים המבוססים על פערי כוח, המהווים תשתית להיווצרותה של אלימות מינית. תחילת המאמר עוסק בעצם קיום השיח על פגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק, ומציג את יחסה הדו-ערכי של הקהילה כלפי ואת הסיבות האפשריות לכך. בהמשך הדברים, במטרה לבדוק את הרלוונטיות של הגישה של מקינון לקהילת הלהטב"ק ולראות אם גם בה מצויים מאפיינים דומים המקיימים פגיעה מינית, המחברת מחלקת את ניתוח הנורמות החברתיות-תרבותיות בקהילת הלהטב"ק, הקשורות למיניות ולפגיעה מינית לשלושה תת-פרקים, בהם היא מזהה את נורמות ההתנהגות המקיימות את המבנה שבו מתרחשת הפגיעה המינית. המאמר מסתיים בניסיון לקשר בין התאוריה לפרקטיקה ומציג צעדים המוצעים בספרות לשם התמודדות עם תופעת הפגיעה המינית בקהילה.
Original languageHebrew
Title of host publicationזכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (קובץ בעריכת עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי ואלון הראל)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages845-874
Number of pages30
ISBN (Print)9789654421416
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Gender identity
  • Patriarchy
  • Rape
  • Sex
  • Sex crimes
  • Sexual harassment of women
  • Sexual minorities
  • Sexual minorities -- Population
  • Sexual orientation

Cite this