מבט השוואתי על התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי בישראל ובמדינות המזרח התיכון, על פי מדדים כממותיים

דפנה גץ, יאיר אבן-זוהר, אורי קירש

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

מטרה: להציג בחינה השוואתית של תהליכי התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי שחלו במדינות המזרח התיכון בעשור האחרון כפי שזה משתקף במאגרי המידע שלהם. נבדקים: 6 מדינות מהמזרח התיכון – טורקיה, אירן, מצרים, ערב הסעודית ירדן וישראל. שיטה וכלי מחקר: הנתונים המוצגים בעבודה מבוססים על עיבוד נתוני המאגרים של חברת Thomson Reuters . נבחנו שני מדדים בתחומי מדעי הטבע וטכנולוגיה - מדד מספר הפרסומים (הפוריות המחקרית) בשנים 2010-2000 ומדד ממוצע הציטוטים לפרסום (המספק אומדן של השפעת הפרסומים, המשקפת את איכות המחקר) בשנים 2010-1990. מן הממצאים: ישראל אומנם מובילה בתחומים רבים שנבחנו אך אירן וטורקיה נמצאות כבר מעליה בכמה תחומים במספר הפרסומים, ובממוצע הציטוטים לפרסום. הקטנת הפער בין ישראל לחלק ממדינות המזרח התיכון מעוררת דאגה. בנוסף, הסתמנה תמונה המתארת תהליך המסכן את חוסנה האקדמי-מדעי-טכנולוגי של מדינת ישראל כתוצאה מקיצוצים בתקציבים ממשלתיים.
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherמוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה
Number of pages31
StatePublished - 2011

Cite this