מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראל

מיכל קורא, ג בן-גל, רפאלה כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג ממצאי מחקר משווה בפרספקטיבה בינלאומית, המתמקד בתוכניות רשת ביטחון, המספקות הכנסה מינימלית למשפחות וליחידים החסרים הכנסה מספקת לקיום סביר. במסגרת המחקר נבחנו מאפייני תוכניות מסוג זה בשמונה מדינות רווחה ובישראל. ממצאי המחקר מצביעים על כך שלתוכניות במדינות השונות מאפיינים בסיסיים דומים, אך יש הבדלים רבים בהיבטיהן השונים. המאפיינים האלה משפיעים על היקף האוכלוסייה המכוסה באמצעות התוכנית, על ההוצאה הכרוכה בהפעלתה, על שיעורה של הגמלה ועל האפקטיביות שלה בהתמודדות עם עוני. בחינת תוכנית הבטחת הכנסה, שהיא רשת הביטחון במערכת הביטחון הסוציאלי בישראל, מצביעה על כך שעלות התוכנית הישראלית אינה יוצאת דופן לעומת מדינות אחרות, ואילו היקף מקבלי הגמלאות במסגרתה גבוה באופן יחסי ליתר המדינות. דבר זה משקף, ככל הנראה, בעיקר את הכוללניות של התוכנית בישראל ואת מיקומה המרכזי במערכת הביטחון הסוציאלי. התוכנית הישראלית ליברלית ביחסה למרכיבים שונים של הונם ורכושם של מבקשי הגמלאות, אבל היא מחמירה במיוחד ביחס לבעלות של רכב (אשר שוללת זכאות לגמלה) ובנטייתה לשלול גמלאות במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות. הגמלאות המשולמות בתוכנית הישראלית אינן נדיבות, וזאת במיוחד לאחר השינויים שנערכו בתוכנית בשנים 2002-2003. על רקע זה ובהתחשב בממדי העוני בישראל, האפקטיביות של תוכנית הבטחת הכנסה היא מצומצמת למדי (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)43-69
Number of pages27
Journalביטחון סוציאלי
Volume74
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Guaranteed annual income
  • Poor
  • Social service
  • Welfare state

Cite this