"לתבוע ברגש"? רגשות התובעים בהליך הפלילי

שירה לייטרסדורף-שקדי, טלי גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה חושף את "המפה הרגשית" של תובעים המנהלים הליכים פליליים ואת תמהיל הרגשות שהם חווים כלפי המעורבים בהליך. המאמר מתבסס על ראיונות עומק שנערכו בקרב 14 תובעים ממחוזות שונים בישראל. המאמר חושף שרגשות הם חלק בלתי נפרד מעבודתם, אולם בהיותם פועלים תחת אתוס "אנטי רגשי" , הם חיים במתח תמידי בין דחיית הרגשות לבין קבלתם. המאמר מציף את אופן ביטויים של רגשות אלה בחייהם המקצועיים והאישיים של התובעים, את ההשפעה שיש למתח התמידי האמור ואת העדרם של כלים מותאמים לוויסות הרגש ולהתמודדות עמו. המחקר התבצע בהשראת גישת "המשפט הטיפולי", המקדמת את חקר ההיבטים האישיים-רווחתיים של עולם המשפט. מבחינה מעשית, הבנה עמוקה יותר של היבטים אלה עשויה להקל על פרקליטים להתמודד עם דרישות תפקידם לאורך זמן, לסייע להם לקבל החלטות מבוססות ידע ובסופו של דבר, להיטיב את עבודתם המשפטית. המאמר תורם לגוף הידע המערער על דמות "התובע הרציונלי" והמכיר בכך שתובעים, כבעלי תפקידים אחרים במשפט, פועלים בתוך מסגרת שיש בה רגשות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-86
Number of pages40
Journalהמשפט: כתב-עת לענייני משפט
Volumeכ"ג
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Emotions
  • Therapeutic jurisprudence
  • משפט טיפולי
  • רגשות
  • תביעות פליליות
  • תובע פלילי

Cite this