לשמר ולחנך - קורותיו של פרדס מינקוב

כרמית רפפורט, קרן רייש

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

למורשת תרבותית בנויה תפקידים רבים ואפשרויות פיתוח נרחבות. אחד התפקידים המרכזיים הוא להקנות ידע ולפתח אצל המבקרים באתר והמתבוננים בפרטיו כישורים להכיר תקופה, אורחות חיים וטכנולוגיות שעברו מן העולם. יעדים אלה מותנים באופן שימור האתר, בפעילות המתקיימת בו, בחוויה ובסקרנות שהוא מעורר. במקרים בהם ממוקם האתר בליבו של אזור הנתון ללחצי פיתוח, נוסף לו תפקיד - לשמש 'נוף אחר' לסביבה בתוכה הוא ממוקם. במקרים אלה, לחזותו של האתר, לבולטות הנופית שבו ולשונותו הפיזית מהמרקם בו הוא ממוקם, השלכות על חשיבותו ועל היחס אליו מצד המבקרים בו או החולפים לצדו. מצב זה מעורר לא פעם עניין אצל גורמים שונים, המוכנים לשתף פעולה כדי לשמר את להבליט את ייחודו ולעודד את פיתוחו. בתהליך זה שותפים רשויות מקומיות, רשויות ממלכתיות וגם גורמים פרטיים. כל אלה מבקשים ליהנות מהאתר הנאה כלכלית, חינוכית ותרבותית. אך גם הנאה הנצחתית - להכרה בתפקידו להנציח תקופה ודמויות שנקשרו בו וביכולתו להעביר מסרים. אתר הפרדסנות על שם מינקוב ברחובות מתאפיין בכל אלה. האתר שונה בחזותו הססגונית מהבניינים המודרניים של פארק התעשייה והמדע שלידו הוא ממוקם. מיקומו סמוך לכביש עוקף רחובות ולטיילת המשמשת הולכי רגל ורוכבי אופנים, והוא מייצג 'ביארה' יהודית: מבני פרדס תחומים בחומה, הכוללים התקני מים, שאפיינו את בעלי הפרדסים הערבים בשלהי במאה הי"ט ובראשית המאה העשרים. בנוסף לכל אלה להנצחה תפקיד חשוב בשימורו ובפיתוחו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)20-27
Number of pages8
Journalאתרים המגאזין
Volume1
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Aliyah, 2nd (1904-1914)
  • Citrus fruits -- History
  • Rehovot (Israel) -- History
  • ha-Moʻatsah le-shimur atare moreshet be-Yiśraʼel

Cite this