לשמך נאה לזמר: הרב משה זמר: עיונים ופרקי חיים

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הרב משה זמר היה מחלוצי התנועה הרפורמית בישראל. סיפור חייו שזור בחבלי הלידה והקליטה של התנועה בארץ. תרומתו להקמתן של הקהילות הרפורמיות הראשונות בישראל הייתה מכרעת, בזכות היוזמה והנכונות לפעול בתנאים חלוציים, תחת מגבלות ארגוניות ונוכח התנגדות ציבורית וממסדית לפעולתה של התנועה הרפורמית בארץ. הוא היה הראשון לנהל מאבקים ציבוריים, כשפרסם טורים קבועים בעיתונות היומית, בהם הגיב והתייחס לאירועים הקשורים בתנועה ובמדינה. לפעילותו של הרב זמר בתחום הקהילות ובתחום הציבורי מצטרף תפקידו כמייסד תחום העיון ההלכתי. ספרו ״הלכה שפויה״ עוסק בהתמודדות של האדם בן זמננו עם סוגיות הלכתיות בעלות השלכות פוליטיות וחברתיות. לשמך נאה לזמר מביא בפני הציבור בישראל את סיפורו של הרב זמר, ומחדש באמצעותו את הדיון בתרומתה של התנועה הרפורמית לחברה הישראלית. לצד פרקי חייו של הרב זמר שלובים בספר מאמרים העוסקים בקהילות הרפורמיות בישראל, בפעילות הציבורית של התנועה, וביחסה המשתנה להלכה. רבים מהאתגרים שניצבו בפני הרב זמר מלווים את פעילות התנועה בארץ ואת ניסיונות התבססותה עד היום. סיפור חייו מעורר השראה לפעולה ולנקיטת עמדה נוכח המצב הנוכחי ביחסי דת ומדינה בישראל, ומעודד את הפועלים בתחום היהדות הפלורליסטית בישראל לבחינה מחודשת של גישות אפשריות לשאלת המחויבות ההלכתית ביהדות הליברלית. בנקודת המפגש של המודרנה והפוסט־מודרנה בימינו, בה רווחות מגמות של הקצנה פוליטית וחברתית בישראל, עשוי עיון מחודש זה לפתוח פתח לאיחוי המחלוקת שבשיח הפנים־ישראלי וכן לקרב את השיח עם היהדות הליברלית בתפוצות --
Original languageHebrew
Place of Publicationחבל מודיעין
Publisherכנרת, זמורה-ביתן, דביר
Number of pages303
StatePublished - 2022

Cite this