לשאלת פליליותה של פעולה של עובד הציבור במצב של ניגוד עניינים

מרדכי קרמניצר, דורון נבות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בשאלה האם ראוי שפעולה של עובד הציבור בניגוד עניינים תוגדר כעבירה פלילית, גם אם לא ידוע אם האינטרס הנוסף השפיע לרעה על שיקול הדעת של עובד הציבור. הטענה המרכזית במאמר היא שבנסיבות מסוימות ניגוד העניינים מעמיד את שיקול הדעת של עובד הציבור בסכנה השקולה בעצמתה לסכנה הנשקפת לשיקול דעתו של עובד הציבור שמקבל שוחד, ואולי אף בסכנה חמורה יותר. במאמר ניתוח ביקורתי של פסק הדין שניתן בעניינו של שבס.
Original languageHebrew
Title of host publicationניגוד עניינים במרחב הציבורי (קובץ): ‫ ירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages501-544
Number of pages44
ISBN (Print)9789655190670
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Civil service -- Israel
  • Conflict of interests
  • Criminal law

Cite this