לצאת מהדלת המסתובבת: בתי משפט קהילתיים בישראל

הדר דנציג-רוזנברג, טלי גל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בחמש השנים האחרונות יושם בישראל מודל חדש - בית-המשפט הקהילתי- בתגובה לפשיעה. הנחת היסוד היא שחלק ניכר מהעבירות נעשות על רקע בעיות חברתיות-כלכליות. לפיכך, לא די להתמודד עם הסימפטום – ביצוע העבירה, כי אם לאתר את שורש הבעיה ולטפל בו. בתי משפט קהילתיים מתמקדים בעבירות שמשפיעות על רווחתם וביטחונם של התושבים. מדיניות הענישה בהם משלבת שיקום וחיזוק הקהילה והיחיד. בהובלת עמותת ג'וינט-אשלים נוצרה שותפות שכוללת את נציגי משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד הרווחה ומשרד האוצר, שפיתחה מודל הפעלה. ב- 2014 החלל פעול בבאר שבע בית המשפט הקהילתי הראשון. השני החל את פעילות וברמלה ב- 2015. החלטת ממשלה מ- 2016 הביאה להקמתם של בתי משפט קהילתיים בשאר מחוזות השיפוט : תל אביב, נצרת, חיפה וירושלים. בכל אחד מהם הוכשרו צוותים מקומיים ופותחה מעטפת קהילתית שמאפשרת הפניית נאשמים לשירותים המתאימים. פרק זה מתאר חלק מממצאי מחקר שליווה את הפרויקט בשלביו הראשונים, והוא מתמקד בתיאור פרופיל משתתפי התוכנית, סלי ההתערבות שקיבלו, שיעורי הנשירה או הסיום של המשתתפים וכן עמדותיהם של המשתתפים בנוגע לתוכנית והשפעתה עליהם. הפרק חותם בהמלצות לנוכח המעבר להפעלה קבועה של המודל בכל אחד ממחוזות הארץ. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום (קובץ בעריכת אתי אלישע, ענת זליג, אורי תימור)
Place of Publicationאשקלון
Publisherהמכללה האקדמית אשקלון
Pages171-205
Number of pages35
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Economics -- Sociological aspects
  • Social stratification
  • Therapeutic jurisprudence

Cite this