למידת מורי מורים בקהילת למידה מקצועיות: משמעות המודל התוך-מוסדי

Translated title of the contribution: Teacher educators’ professional learning in communities: The utility of in-house professional learning

לינור הדר, דוד ברודי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות ספרות המחקר עוסקת יותר ויותר בהתפתחותם המקצועית של מורי מורים, בשל תפקידם המרכזי בהכשרת מורי העתיד, ובהתאם לכך בקידום החינוך. תוכניות מובנות ללמידה מקצועית של מורי מורים שכיחות יותר ויותר ומתקיימות בשני דגמים (מודלים) עיקריים: א. מודל בין-מוסדי - מורי מורים מכמה מוסדות נפגשים במקום מרכזי לצורך למידה וקידום מקצועי; ב. מודל תוך-מוסדי - בתוך המוסד מוקמות קהילות למידה, ובאלו מתקיימת למידה מקצועית של חברי סגל המשתייכים למוסד זה. מאמר זה מתבסס על מחקר שבחן את יחסי הגומלין בין קהילת למידה תוך-מוסדית של מורי מורים לבין ההקשר המוסדי של למידה זו. הנתונים נאספו בשבע קהילות למידה תוך-מוסדיות אשר פעלו במכללה להכשרת מורים. איסוף הנתונים נעשה בכמה דרכים: עריכת ראיונות עומק חצי מובנים, הקלטת המפגשים בקהילות הלמידה, כתיבה רפלקטיבית של מורי מורים, תיעוד ההוראה. ניתוח הנתונים התבסס על הגישה של "תיאוריה מעוגנת בשדה". בין ממצאי המחקר המרכזיים ניתן לציין שהלמידה בהקשר תוך-מוסדי הפחיתה את חוסר הביטחון של מורי המורים ואת חששם ליישם דרכי הוראה חדשניות; שלמידה מקצועית בקהילות תוך-מוסדיות הביאה לעלייה ברמת שביעות הרצון של מורי המורים; ושמורי מורים נוספים הצטרפו אל הקהילות, והודות לכך גברה השפעתן. המסקנה העיקרית העולה מממצאי המחקר היא שלמידה מקצועית אינה מסתכמת רק בהצטברות אקראית של ידע אישי; מומחיות של יחידים בהקשר התוך-מוסדי משמעה יכולת אישית לשפר את איכות הקולקטיב. מוסדות הכשרה להוראה יכולים להתבסס על הידע המשותף של חברי הסגל בהם כדי לבסס תהליכים של שיפור מתמיד. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionTeacher educators’ professional learning in communities: The utility of in-house professional learning
Original languageHebrew
Pages (from-to)43-66
Number of pages24
Journalדפים
Volume69
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Communities
  • Learning
  • Professional learning communities
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • Teachers -- Training of
  • Team learning approach in education

Cite this