למידה של מושגים בכימיה דרך חקירת מודלים ממוחשבים מבוססי-סוכנים בקרב תלמידי חטיבת ביניים

סיגל סמון, שרונה טל לוי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מבנה החומר הוא אחד מהמושגים הבסיסיים ביותר בלימודי המדעים. הבנת המבנה החלקיקי של החומר מהווה בסיס להבנת חלק גדול מהמושגים בעולם המדע בכלל והכימיה בפרט. תלמידים רבים מגלים קשיים בהבנה לעומק של המבנה החלקיקי. הקשיים העיקריים נוגעים הן בסדרי הגודל הבלתי נתפסים הכרוכים בהבנת מבנה זה והן בטבען המערכתי של המושגים הקשורים בו. במסגרת מאמר זה, מוצג מחקר אשר בחן את תרומתה של סביבת למידה מבוססת מודלים ממוחשבים בגישה מערכתית, ללמידה של המושגים: לחץ, פעפוע וטמפרטורה של גז, בקרב תלמידי כיתה ז'. במחקר השתתפו 92 תלמידים, מתוכם 47 תלמידים היוו את קבוצת הניסוי ו-45 תלמידים שימשו כקבוצת ביקורת. ההתערבות הלימודית ארכה כ-12 שעות לימוד. מתוך ממצאי המחקר ניתן ללמוד על יתרון השימוש במודלים ממוחשבים מבוססי סוכנים המעוגנים בניסויי מעבדה פיזיים, לפישוט התופעה, להכרתה ברמת המיקרו ובצורה המגשרת בין רמות המיקרו והמאקרו, אשר מאפשר התפתחות ניכרת בתפיסת התיאוריה הקינטית מולקולארית ומושגים הנוגעים בפאזה הגזית של החומר בקרב תלמידי חטיבות הביניים. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages149-158
Number of pages10
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Chemistry -- Study and teaching
  • Education -- Data processing

Cite this