למידה לאורך החיים בקרב עובדי ההיי-טק בישראל (מאמר קצר)

לינה פורטנוי, דפנה רבן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

העידן המודרני מאופיין בתהליך מתמיד של בחינה מחודשת של מוסכמות חברתיות ושינויים תכופים. יכולת למידה ורכישת מיומנויות חדשות הם לתנאי הכרחי להצלחה בעולם המשתנה בקצב מהיר. למידה לאורך החיים (באנגלית LLL- learning lifelong) הינה תפיסה העוסקת במחויבות ארוכת טווח לרכישת ידע ומיומנויות חדשות. המאמר מציע הסתכלות על השכלה גבוהה דרך עדשת ה-LLL ומתמקד בתבניות המעבר אקדמיה-תעשייה בקרב עובדי ההי-טק הישראלים. ניתוח של 1448 פרופילים של עובדים הרשת LinkedIn גילה שמספר מרובה של מעברי אקדמיה-תעשייה היה קשור להישגים גבוהים יותר בזמן שלעיתוי הלימודים יחסית לכניסה לשוק העבודה לא הייתה השפעה משמעותית. הממצאים היוו בסיס להמלצות שגובשו על מנת לסייע למוסדות להשכלה גבוהה לתת מענה למגמות שהתגלו בדפוסי רכישת השכלה גבוהה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: יורם עשת-אלקלעי, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, תרצה לוטרמן, יעל סידי, יורם קלמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pagesע161-ע165
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Continuing education
  • Education, Higher
  • Executives
  • High technology industries
  • High technology industries -- Employees
  • Universities and colleges

Cite this