למידה והערכה בסביבות מתוקשבות: עקרונות עיצוב לקורסים משלבי אתר בחינוך הגבוה

רחל לוין, יעל קלי, יהודית דורי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מוסדות רבים בחינוך הגבוה מציעים לסטודנטים קורסים המשלבים פגישות פנים אל פנים עם פעילויות מתוקשבות מגוונות באתר קורס. למרות שמחקרים רבים עוסקים באופן ניצול המדיום האינטרנטי בקורסים משלבי אתר, מעטים המחקרים המתמקדים בתהליכי הלמידה וההערכה המתרחשים בקורסים מסוג זה, ובקשר שלהם לעיצוב הפדגוגי. מחקר זה בחן כיצד עיצוב פדגוגי של קורסים משלבי אתר השפיע על למידה והערכה של סטודנטים בשלושה קורסים במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון: הערכת פרויקטים חינוכיים, פילוסופיה חינוכית והמחשב כסביבה לימודית. המחקר כלל כ-120 סטודנטים לתואר ראשון ו-40 סטודנטים לתארים גבוהים. מקורות המידע כללו תצפיות בכתה, ראיונות עם סטודנטים, שאלוני תפיסות, תוצרי הסטודנטים, ומרכיבי העיצוב בכל אחד מהקורסים. הממצאים מראים כי הקורסים משלבי האתר, אשר עוצבו על סמך עקרונות עיצוב התומכים בלמידה שיתופית, מכוונת תוצר, ובהערכה לצורך למידה, תרמו ללמידה, כפי שהיא הוגדרה בכל אחד מהקורסים. בכל הקורסים ניתן לראות השפעה על מעורבות גבוהה של הלומדים, מוטיבציה ללמידה, ופיתוח מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה. מתכנני קורסים ומרצים בחינוך הגבוה יוכלו להשתמש בעקרונות העיצוב שזוהו ופותחו במסגרת מחקר זה לצורך פיתוח קורסים נוספים שיעודדו למידה משמעותית ופיתוח מיומנויות חשיבה בקרב סטודנטים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages195-202
Number of pages8
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Educational tests and measurements
  • Learning
  • Web sites

Cite this