למידה בעזרת טכנולוגיה ניידת: חקר מקרה עם סטודנטים להוראת מתמטיקה

שרון גנוסר, גלית בוצר, מיכל ירושלמי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה ניידת ללמידה ומתמקד בחקר מקרה שבחן תהליכי למידה שחוו ארבע סטודנטיות לתעודת הוראה במתמטיקה, תוך שימוש בסביבת למידה ניידת Math4Mobile. סביבת הלמידה כוללת יישומים מתמטיים לטלפון נייד ואתר אינטרנט המתוכנן ומעוצב למטרות לימוד והוראה. המשימות הלימודיות שהוטלו על הסטודנטיות עוצבו תוך שימת דגש רב על היבט הניידות, הזמינות והתקשורתיות של הטלפונים הניידים. במסגרת המחקר בצעו הסטודנטיות פרויקט שעסק בקשר בין מודלים מתמטיים לתופעות יומיומיות של שינוי קצב וצבירה, תוך שימוש נרחב בכלים שונים שמזמנים הטלפונים הניידים. הסטודנטיות נתבקשו לתעד תופעות מחיי היומיום במצלמת הטלפון הנייד והשתמשו ביישומים ממוחשבים שהותקנו על הטלפונים כדי לייצג את התופעות באמצעות מודל מתמטי. הכלים התקשורתיים של הטלפון הנייד אפשרו שליחת אובייקטים מתמטיים באמצעות הודעות MMS, הודעות טקסט ושיחות טלפון בין הסטודנטים השותפים במחקר ובינם לבין מנחיהם. מטרות המחקר היו לזהות ולאפיין תהליכי חשיבה מתמטיים בפתרון משימות המקשרות בין מודלים מתמטיים לתופעות יומיומיות של שינוי קצב וצבירה וכן זיהויים ואפיונים של תהליכי חשיבה הנובעים ממאפייני הניידות והתקשורתיות של הסביבה. הנתונים שנאספו כללו תרשימים, פרוטוקולים מצילומי וידאו שתיעדו את המפגשים פנים אל פנים, ויומני עבודה של הסטודנטים. ממצאי המחקר מצביעים על העמקת הידע המתמטי של הסטודנטים בעקבות חווית הלמידה הניידת והתפתחות ההבנה של חשיבות הקישור למוטיבציה ללמוד. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages36-42
Number of pages7
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Cell phones
  • Computer-assisted instruction
  • Electronic apparatus and appliances
  • Mathematics -- Study and teaching
  • Motivation in education
  • School children
  • Student teachers
  • Team learning approach in education

Cite this